Ärenden

Här administrerar du och skapar nya ärenden. Listan visar dina ärenden och du kan också se ärenden som är delade med dig.

  • Alla ärende: Här visas alla ärende som du har tillgång till.
  • Mina ärende: Här visas ärende som du äger, exempelvis genom att du har skapat dem.
  • Delas av mig: Här visas ärende som du har delat med någon annan.
  • Delas med mig: Här visas ärende som ägs av någon annan men som delar det med dig.

Skapa nytt ärende

Om du trycker på “Skapa ärende” så får du välja mellan att skapa ett ärende för ett barn, eller för en grupp av barn. Dessa två fungerar lite olika.

Skapa ärende för ett barn

Skapa ärende för en grupp

Information om ett ärende

I listan visas information om ett ärende, exempelvis barnets avatar, vem som äger ärendet, om barnet har svarat något som genererar ett alarm (se mer om alarm under Alarmsvar), osv. Genom att klicka på ett ärende i ärendelistan så får du upp mer information om det.

Om barnet

Här visas allmän information om barnet som är kopplat till ärendet, exempelvis ålder och när det senast svarade.

Rapport

I denna vy visas vilka områden barnet vill ha hjälp med eller är orolig över. Även områden som vi identifierar som potentiella problem visas. Utöver detta visas sammanställning för standardfrågorna för Stegen och BarnKASAM. Mer info om denna vy finns här.

Barnets svar

Här visas alla svar som barnet angett för de olika kategorierna av frågor, sina boenden, familj, etc. Frågor som vi identifierar som potentiella problem är rödmarkerade. Mer info om denna vy finns här.

Hantera

I hantera kan du exempelvis flytta eller dela med dig ärendet till en eller flera kollegor samt bjuda in barn till att dela med sig sina svar med dig. Här kan du läsa mer om denna vy.

Inte vad du letade efter?

Sök igen nedan, eller kontakta oss.