Rapport

Rapportsidan är där du får ta del av all svar som barnet gett i kategoriserad och analyserad form. Här har vi genererat grafer och insikter kring barnets mående på ett bra sätt.

Vill du få den här sidan som pdf kan du trycka på “Skriv ut” och sedan välja pdf istället för en skrivare. Detta ser lite olika ut beroende på vilken dator du använder.

Här följer ett antal videofilmer som förklarar hur man ska tolka informationen på den här sidan.

Oro, hjälp och risker

Identifierade behov

Livets Stege

BarnKASAM