Viktig vuxen

Att vara en viktig vuxen för ett barn kan vara utmanande, men det är också en otroligt viktig roll. Ommej-appen är en resurs som hjälper barn och ungdomar att sortera och sätta ord på sina tankar och känslor.

Om ett barn delar något svårt eller jobbigt med dig så är det viktigt att du visar respekt, förståelse och omsorg som en trygg vuxen. Det första steget är att lyssna på barnet och ge dem din fulla uppmärksamhet. Visa att du bryr dig och att deras känslor är viktiga. Undvik att ge omedelbara lösningar. Var tålmodig och låt dem ta sin tid för att berätta, så att de verkligen känner sig hörda. Fråga barnet om de vill ha hjälp och hur de vill ha det om de önskar det.

Oro över att göra fel eller inte säga rätt saker kan vara nog så intimiderande. Men sanningen är att viktiga vuxna i barnens miljö är ovärderliga och ett handlande eller icke-handlande från dig kan vara avgörande för ett barns framtid. När det väl kommer till kritan så spelar detaljerna inte lika stor roll. Det viktigaste är att förmedla att det finns någon som ser, som bryr sig och som vågar stå kvar, även om det känns svårt.

Tänk på!Det är normalt att känna oro över att göra fel eller inte säga rätt saker. Men kom ihåg att viktiga vuxna i barnets liv är ovärderliga och ditt agerande kan vara avgörande för deras framtid.

Det viktigaste är att förmedla att det finns någon som ser, bryr sig och står kvar även när det blir svårt.

Några konkreta råd till dig som viktig vuxen:

Är du orolig över hur ett barn mår men har svårt att få barnet att berätta?
 • För att ett barn ska våga berätta hur hen mår behöver hen känna sig trygg med att den vuxna klarar av att ta emot berättelsen. Förmedla lugn och lägg dina egna känslor och värderingar åt sidan. Det är barnets upplevelse som räknas. 
 • Ibland kan det behövas byggas upp förtroende för att få del av en berättelse. Investera tid. Hitta stunder i vardagen som ni kan dela ostört. I bilen på väg till aktivitet kan vara ett bra tillfälle att få egentid eller på rummet framför tv:n. Förmedla att du har tid och visa tålamod. 
 • Kanske finns det någon annan som har lättare att nå den unga just nu. Underlätta i så fall den här kontakten. Det kan vara en granne, en mentor eller en annan förälder. 
 • Ofta vet inte riktigt själv vad det är eller varför den bete sig på ett visst sätt. Tjata då inte om varför. Det ökar bara känsla av skam. Fråga hellre vad du eller ni kan göra för att hjälpa till. När känslorna har lugnat sig,
Känner du en ung person som inte trivs i skolan?
 • Om skolan är ett problem kan detta skapa mycket frustration även hemma. Det kan vara lockande att gå in i den ungas frustration och missnöje. Men känslor smittar och även om det kan kännas bra att bli förstådd i stunden blir negativa känslorna snarare starkare. Stanna då hellre vid att lyssna och bekräfta. För sedan ungdomens röst i kommunikation med skolan och gör ditt yttersta för att hitta ett produktivt samarbete. 
 • Många barn och ungdomar upplever stress och oro i skolan. Att hitta en trygg vuxen i skolan som den unga kan söka sig till vid behov brukar vara en viktig faktor. Det kan vara kurator men kan även vara vaktmästare, elevassistent eller annan skolpersonal. Det är också ofta bra att ha en plats på skolan dit den unga kan gå för att få lugn och ro eller vila en stund. Att lämna skolan ska ses som en sista utväg. 
 • Säkerställ alltid att den unga inte blir kränkt. Mobbning är aldrig ok och inte något som ett barn eller en ungdom ska behöva utstå. 
Är du orolig över att ditt barn påverkas av hur ni har det hemma?
 • Det flesta familjer har utmanande perioder med mer konflikter. Att bråka ibland är normalt och inget som barn far illa av generellt. Däremot ska barn aldrig behöva känna sig rädda eller otrygga i hemmet. Barn är i sin natur mycket inkännande och förstår ofta mer än de vuxna tror. De är även oftast lojala beskyddare. Om du vet med dig eller är osäker på om ett barn är rädd eller otrygg hemma så ska du söka hjälp. På kommunens hemsida finns information om olika insatser eller kontakt en vän som kan hjälpa er. 
 • Om ni som föräldrar har en dålig relation, befinner er i separation eller redan har separerat är det viktigt att ni håller barnen utanför era konflikter. Prata inte illa om varandra inför eller med barnen och använd aldrig barnen som verktyg för att såra varandra. Om ni har svårt att hålla en normal dialog, sök hjälp. Att leva i en dysfunktionell familj orsakar stress hos barn som kan få långvariga konsekvenser.

Samarbete med Mind Hub för stöd och utbildning


För att ytterligare stärka vår support till er som spelar en avgörande roll i barns och ungdomars liv, har Ommej inlett ett samarbete med Mind Hub. Mind Hub erbjuder föreläsningar och kurser riktade till föräldrar och skolor, för att sprida kunskap och öka förståelsen kring psykisk ohälsa. Deras arbete syftar till att rusta och vägleda vuxna i den komplexa men viktiga rollen som förälder, mentor eller annan betydelsefull vuxen i kampen mot psykisk ohälsa.För er som känner behov av mer personlig rådgivning, erbjuder Mind Hub även digital psykologrådgivning genom videosamtal. Dessa sessioner är ett utmärkt sätt att få individuellt stöd i föräldraskapet eller lära sig mer om hur man som vuxen kan vara ett stöd för barn i behov.Besök Mind Hub för mer information om deras tjänster eller kontakta oss direkt om ni vill veta mer om vårt samarbete och hur det kan gagna er i er roll som viktiga vuxna.

Du spelar en avgörande roll: Hur Ommej-appen kan vara ett stöd


Kanske har ditt barn blivit erbjuden att använda Ommej-appen i kontakt med skolan, socialtjänsten eller inom vården, eller kanske har ett barn delat sin berättelse med dig? Oavsett situationen är du som viktig vuxen i ett barns liv en central resurs för att barn ska kunna berätta hur de mår. När barn får komma till tals, vara delaktiga och ha inflytande, blir resultatet snabbare bättre och mer rättvisande.

Att vara en viktig vuxen för ett barn kan vara utmanande, men det är också en otroligt viktig roll. Ommej-appen är ett verktyg som hjälper barn och ungdomar att sortera och sätta ord på sina tankar och känslor.
Om ett barn delar något svårt eller jobbigt med dig, är det viktigt att du visar respekt, förståelse och omsorg som en trygg vuxen. Det första steget är att lyssna på barnet och ge dem din fulla uppmärksamhet. Visa att du bryr dig och att deras känslor är viktiga. Undvik att ge omedelbara lösningar. Var tålmodig och låt dem ta sin tid att berätta, så att de verkligen känner sig hörda. Fråga barnet om de vill ha hjälp och hur de önskar att få den.

Oro över att göra fel eller inte säga rätt saker kan vara nog så intimiderande. Men sanningen är att viktiga vuxna i barnens livsmiljö är ovärderliga och ett agerande eller icke-agerande från din sida kan vara avgörande för ett barns framtid. När det väl kommer till kritan spelar detaljerna mindre roll. Det viktigaste är att förmedla att det finns någon som ser, som bryr sig och som vågar stå kvar, även när det är svårt.

Vill du ha mer kunskap om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och hur du som vuxen kan hjälpa till?

Om du misstänker att ett barn far illa baserat på vad de berättar kan du göra en orosanmälan, även anonymt. Som privatperson är du inte skyldig att göra en orosanmälan, men för barnets bästa och säkerhet kan det vara viktigt att agera.

Du kan läsa mer om när och hur du gör en orosanmälan på BRIS hemsida:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.  Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.