Hantera ärende

Om du klickar på Hantera-knappen för ett ärende kommer du till en skärm där du kan ändra ditt ärende.

Ärendenyckel

Här kan du ändra vad ärendet kallas. Detta syns bara i Ommej Admin, inte för barnet.

Inställningar

Här kan du pausa eller avsluta ett ärende.

  • Pausa: Barnet kommer att se att ärendet är pausat i sin app och att ingen handläggare längre följer det.
  • Avsluta: Om du avslutar ett ärende tas kopplingen bord mellan din organisation och ärendet. Du kommer inte längre kunna se det. Men barnet kan fortsätta använda appen och datan finns kvar för din organisations statistik.

Flytta/dela ärende

Här har du möjlighet att flytta ett ärende till en annan handläggare så att de tar över ärendet helt, eller dela så att de också ser det i sin ärendelista. Du kommer att få välja mellan de medarbetare som finns i din organisation. Behöver du flytta ett ärende till någon annan behöver du kontakta din chef.

Skicka Inbjudan

Om barnet inte har accepterat inbjudan kan du skicka en ny inbjudan/påminnelse till barnet. Då vi är noggranna med att inte spara personuppgifter kan vi inte visa status på inbjudningar som gått ut här, och du måste också skriva in adress eller telefonnummer igen. Om barnet har accepterat inbjudan och det är ett singelärende, så kommer du inte se ”Skicka inbjudan”, utan då har du ett barn knutet till ditt ärende.

Inte vad du letade efter?

Sök igen nedan, eller kontakta oss.