Vår historia

Ommej är ett socialt företag som grundades av Nicolina Fransson, Sociologi fil.mast och barn- och familjeterapeut som har bedrivit forskning, verksamhetsutveckling och strategiskt arbete på kommunal, regional och nationell nivå.

Efter tjugo års arbete med både praktiskt och strategiskt arbete kring mental ohälsa hos barn och unga tröttnade hon på att lyssna på diskussionerna om hur svårt det var att lyssna på barnen på riktigt och gör dem delaktiga. Istället beslöt hon sig för att byta bana för att bygga en tjänst som skapar en brygga mellan barn och ungas behov och vuxenvärldens vilja att hjälpa dem. 

När Ommej lanserades 2018 stod verksamheterna på tur för att prova på tjänsten. I dag används Ommej framgångsrikt över hela landet och har fått goda utvärderingar av både vuxna och unga användare. 9 av 10 barn som testar Ommej säger att alla barn borde få möjligheten. 

Men målet för Ommej har alltid varit att hjälpa alla barn. Därför släpptes sommaren 2022 en ny app som alla barn och unga fritt kan ladda ner och berätta om sitt liv i, för att sedan kunna kontakta en vuxen de känner eller en stödorganisation genom appen. Vill du veta mer om hur Ommej fungerar?

Våra rådgivare

För att vi ska kunna skapa den bästa tjänsten som finns och kunna hjälpa barn och unga på riktigt har vi ett pågående och nära samarbete med våra användare, både verksamheterna och barnen, där vi regelbundet testar, utvärderar och utvecklar nya funktioner tillsammans.

Vårt föräldraråd består av engagerade föräldrar och vårdnadshavare som träffas för att diskutera egenupplevda utmaningar och ger sin input till barnappen.

I vårt Advisory Board sitter experter på olika ämnesområden som rör barn och unga. Vi möts regelbundet och för att utbyta tankar allt från språkbruk till innehåll och funktion i vår tjänst.

Våra främsta experter är naturligtvis barnen. Vi träffar regelbundet vårt expertråd bestående av barn i olika åldrar och med olika bakgrund, som ger oss de kanske allra viktigaste insikterna om vad de själva vill ha och behöver.​

Är du en expert i egenskap av barn, förälder eller kunnig i frågor som rör barn och unga? Kontakta oss så är du varmt välkommen att vara med i ett av våra råd!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.

    Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.