Att köpa in Ommej

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för kommuner att köpa in Ommej. Det vanligaste sättet för våra kunder är direktupphandling, men det går också att avropa via Atea, eller en vanlig upphandling. Vi hjälper till oavsett.

Den normala licensmodellen är att en enskild förvaltning eller en hel kommun köper in Ommej, och då gäller det obegränsat antal användare. Men vi kan alltid anpassa modellen efter era särskilda behov.

Är du nyfiken på tjänsten för din verksamhet? Kontakta oss gärna för en visning.

Här börjar vi

Steg 1

Visning

Vi bokar in en visning för den som vill veta mer om tjänsten.

Boka in en visning direkt här! Du behöver inte ha ordnat något innan, det räcker att det finns ett intresse någonstans i verksamheten.

Efter visningen skickar vi ett kostnadsförslag tillsammans med den info ni behöver för att diskutera vidare. Vi håller också gärna en till visning om inte alla nödvändiga personer var med på första mötet.

Steg 2

IT och implementering

I det här steget vill vi ha ett möte med IT-samordnare eller IT-strateg, samt implementeringsansvarig eller utvecklingsstrateg. Det är viktigt att vi tidigt i processen får diskutera de krav som finns för att vi ska passa in i er arbetsmiljö.

Steg 3

Dataskydd

Här bokar vi in ett möte med ert dataskyddsombud, och gärna alla andra som har nytta av den här informationen, tex IT.

Vi går igenom allt ni behöver för att kunna fylla i er DPIA, samt reder ut alla frågetecken kring hur tjänsten fungerar tekniskt, vilka underleverantörer vi har och hur vi hanterar känslig data.

Steg 4

Inköp

Nu är ni redo att skriva ett avtal. Eventuellt behöver inköpsavdelningen involveras för att processen ska bli så smidig som möjligt.

Olika verksamheter upphandlar på olika sätt, och vi hjälper gärna till från vårt håll.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Kontrakt 🚀

Alla kommuner arbetar olika, och Ommej är anpassat för att fungera med alla typer av licensmodeller.

Vårt typiska avtal gäller obegränsat antal användare, och en kostnad som baseras på kommunens storlek. Avtalen kan gälla hela kommunen alternativ enskilda förvaltningar. Vi kan köpas in via direktupphandling, offentlig upphandling, eller avropas via Atea och Adda. Vi har ett PUB-avtal baserat på SKR’s mall.

Appen är alltid gratis för alla barn, oavsett avtal.

Efter kontraktskrivning

Steg 1

Uppstartsutbildning

Våra uppstartsutbildningar ger en grundläggande och fördjupad kunskap i Ommej.

Utöver själva handhavandet går vi igenom hur Ommej fyller luckor i myndigheters arbete idag. Ni får en förståelse för hur Ommej effektiviserar ert arbete och hur ni får en bättre bild över barn och ungas livssituation.

Detta mötet kommer vi att boka redan under kontraktsskrivningen.

Steg 2

Implementation i verksamheten

I implementationsprocessen hjälper vi er arbeta fram en förändringsplan, en implementationsplan och en uppföljningsplan. Efter varje modul ligger en bokad avstämning med Ommej. Vi stöttar verksamheten under hela implementationsresan.

Då och då

Nya medarbetare

Längs vägen kommer ni att få in nya medarbetare, och för dem håller vi utbildningsdagar med några månaders mellanrum, utan extra kostnad.

Steg 3

Uppföljning med Ommej-teamet

Vi har kontinuerliga avstämningar med verksamheten, men när tjänsten har använts under 9-12 månader har vi en större uppföljning tillsammans. Här utvärderar vi tillsammans hur verksamheten uppnått sina mål.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.    Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.