Säkerhet & GDPR

Här hittar du vår integritetspolicy.

Introduktion

Ommej sparar känsliga uppgifter och därför är det viktigt att våra användare är trygga med hur vi hanterar dem. Här förklarar vi hur vi tänker kring säkerhet och integritet.

Vi har två olika användarprodukter:

  • En app för barn och unga, nedan kallad Ommej-appen.
  • Ett administrationssystem för vuxna som arbetar med barn, nedan kallad Ommej Admin.

Vad lagrar vi egentligen?

Användare av Ommej-appen loggar in med sitt telefonnummer eller e-postadress tillsammans med ett lösenord. Båda dessa sparar vi med en teknik som kallas hashning. Det betyder att du kan använda det för att logga in men vi kan inte läsa någon av uppgifterna.

Sedan svarar användaren på ett antal frågor om sig själv. Detta sparas i vår databas. Vi kan alltså knyta alla de svaren till en användare men kan inte identifiera användaren.

Man kan alltså säga att användaren är anonym i vårt system.

Anonym? Men hur funkar det?

De verksamheter som använder Ommej knyter ett ärendenummer i vårt system med ett ärendenummer de håller reda på inom ramen för sin verksamhet. Det kan vara i ett elevkort eller i ett verksamhetssystem hos vården. På så sätt hanteras personuppgifterna bara i de systemen där de redan är och där det finns tydliga rutiner för hur de hanteras.

Vilken typ av data lagrar vi?

Frågorna som barnen svarar på i vår app ger alltid svarsalternativ. Det finns inga frågor där barn svarar i fritext, på så sätt kan de inte av misstag uppge personuppgifter om sig själv eller andra. Frågor kan till exempel se ut såhär:

bild på tre olika frågor i appen

Vem kan se den här datan?

  • Barnet kan själv se alla svar hen uppgett.
  • Barnet kan välja att dela med sig av sina svar till en vuxen som får se en sammanställning via en länk.
  • Barnet kan välja att dela sina svar med en vuxen som använder Ommej för sitt arbete med ungas hälsa, till exempel en socialsekreterare eller en kurator.
  • Dessa vuxna kan dela ärendet inom sin förvaltning på samma sätt som de delar ärenden idag. De kan även dela med andra förvaltningar, detta får de dock enligt lag bara göra efter att ha fått barnets samtycke.
  • Vissa anställda på Ommej kan se data då de administrerar databasen. Men de kan alltså inte se vilket barn det tillhör.

Var lagrar vi data?

All vår data lagras på servrar i Sverige. Vi använder en svensk molntjänst med hög säkerhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.    Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.