“Vad ska vi göra med allt vi får veta?”

Ommej-rapporten om barn och ungas mående 2024

Ommej publicerar sin årsrapport, “Vad ska vi göra med allt vi får veta?”, som belyser utmaningarna med samhällets fragmenterade system. Barns verkliga behov går förlorade och kostnaden blir stor för det enskilda barnet, barnets nätverk och samhället i stort.

Med Ommej-rapporten får barnens röster och känslor utrymme och vi får en inblick i barns egna berättelser om oro och önskan om hjälp. Målet är att rapporten ska fungera som en drivkraft för påverkan och förändring baserat på barns verkliga behov – så att vi vuxna kan agera på rätt sätt! Genom intelligenta AI-algoritmer har samband som annars kan vara svåra att upptäcka identifierats. Vi har också arbetat med att hitta mönster, utifrån den expertis och den långa erfarenhet från arbete med barns psykiska hälsa som finns i teamet. Här har vi tagit hjälp av ett flertal olika metoder för att visualisera och arbeta med data på nya sätt.

Är ni intresserade av att implementera Ommej i er verksamhet? Vi tillhandahåller skräddarsydda rapporter för samtliga samarbetspartners. Vänligen boka en visning här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.    Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.