Vårt samtal

Vårt samtal erbjuder verktyg som bidrar till en trygg och öppen kommunikationsmiljö, vilket främjar en atmosfär där barn känner sig delaktiga och respekterade.

Materialet är uppdelat i avsnitt som behandlar barnets resurser, hjälpbehov och eventuella oro, vilket gör det lätt för handläggare att identifiera och fokusera på relevanta samtalsämnen. Barnet kan enkelt se sina egna svar, vilket ökar deras delaktighet och möjliggör för dem att välja samtalsämnen och uttrycka sina känslor med smileys. Detta underlag används för att tillsammans utforska barnets situation och diskutera förbättringsmöjligheter.

Appen Ommej stöder barnet i att uttrycka sina tankar och känslor, vilket förstärker samtalet baserat på barnets behov. Ett gemensamt fokus hjälper barnet att behålla koncentrationen och känna sig tryggt. Vårt pedagogiska och illustrativa material håller uppmärksamheten under samtalen. Ommej är användarvänlig på både surfplatta och dator och kan skrivas ut för användning under fysiska möten.

Inför möten kan handläggare planera samtalsområden för att säkerställa ett fokuserat och effektivt samtal. Efter mötet kan handläggaren skicka uppföljningsfrågor via appen, kopplat till barnets upplevelse av delaktighet och inflytande. Möjligheten att ge feedback efter mötet är värdefull för att kontinuerligt förbättra och anpassa samtalsteknikerna efter barnets behov.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.    Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.