Moodcheck

Moodcheck är ett effektivt verktyg som ger barn och unga en aktiv roll i hanteringen av sina känslor och mående.

Genom att visuellt följa sitt humör och identifiera mönster och utlösande faktorer som kan påverka mående och beteende ges barn och ungdomar möjlighet att enklare förstå och hantera sina känslor. De kan sätta upp mål, följa framsteg och justera sin egenomsorg baserat på sina moodcheck-resultat.

Barnet loggar sitt mood

Genom Ommej-appen kan barnet en gång om dagen dokumentera sitt humör för att sedan enkelt få en sammanställning över sitt känsloliv över tid. Denna funktion utvecklades i samarbete med gymnasieelever, som önskade ett verktyg för att själva följa upp sitt välmående och identifiera eventuella mönster kopplade till deras dagliga liv.

Verksamheter kan utläsa hur barnet mår

För verksamheter kan det användas som ett enkelt verktyg för att inleda samtal och stärka kommunikationen med barnet eller den unga. Samtidigt fungerar det som ett tidigt varningssystem för potentiella utmaningar vilket möjliggör tidiga insatser och stöd.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.

    Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

    Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.      Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.