Backa Barnet

På Ommej är vi engagerade i att digitalisera och effektivisera insamlingen av barns åsikter och erfarenheter. Vår digitala plattform är utformad för att ge vuxna bättre verktyg för att förstå och adressera barnens grundläggande problematik.

Vi är stolta över vårt samarbete med Backa Barnet, en samverkansmodell som samlar professionella inom kommuner, hälso- och sjukvård, samt polis för att främja barns rättigheter.

Backa Barnet och Ommej delar ambitionen att säkerställa att barn alltid kommer till tals och att deras rättigheter alltid prioriteras. Genom vårt samarbete förstärker vi samverkan runt barn och unga, där Ommej fungerar som en plattform för att lyfta barnens röster och Backa Barnet som en modell för att stödja engagemanget.

Denna anpassning av Ommej inkluderar omformning av layouten samt integrering av de centrala komponenterna i Backa Barnet för att skapa en enhetlig och funktionell användarupplevelse. Målet är att säkerställa att Ommej tjänar som ett effektivt verktyg som stödjer Backa Barnet-modellen, och att det möter de unika behoven och kraven som modellen ställer på att alltid lyssna, hjälpa och sätta barnens rättigheter först.

Läs mer här om Backa Barnet-modellen och hur vår samverkan gör skillnad för barn och unga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.    Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.