• Ommej firar sin utmärkelse som en av de 5 bästa digitala hälsoinnovationerna i Norden! 🎉

  Ommej firar sin utmärkelse som en av de 5 bästa digitala hälsoinnovationerna i Norden! 🎉

  Vi är glada och oerhört tacksamma över att få meddela att Ommej har blivit vald som en av de fem bästa digitala hälsoinnovationerna i Norden! Detta erkännande är verkligen en ära för oss eftersom vi befinner oss i en grupp medexceptionella finalister som har en betydande inverkan på branschen. På Ommej är vi fast övertygade…

  Read More

 • Article in Sydsvenskan

  Artikel i Sydsvenskan

  How do you know if a child needs help? With the Ommej app, children can answer questions to identify if they are in a risk zone. Ommej is now starting a collaboration with the organization Suicide Zero.

  Read More

 • Collaboration with Suicide Zero

  Samarbete med Suicide Zero

  Vi vet att allt fler barn, nästan varannan ungdom, upplever psykisk ohälsa någon gång under sin uppväxt och att den vanligaste dödsorsaken hos ungdomar är självmord. Självmord är en allvarlig och tragisk händelse som påverkar inte bara den som tar sitt liv, utan också deras familj, vänner och samhället i stort. För att minska risken…

  Read More

 • Tough times - stay focused!

  Tuffa tider – håll fokus!

  Nyligen släpptes en dyster budgetrapport från SKR som påminner oss om de stora utmaningarna våra kommuner och regioner står inför. Under de kommande åren väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. För att hantera situationen bör kommuner och regioner vidta olika åtgärder som anpassas efter lokala utmaningar, inklusive effektivisering och…

  Read More

 • No social deal - no green deal!

  No social deal-no green deal!

  Ingen hälsa utan psykisk hälsa konstaterar WHO. Psykisk ohälsa kostar svenska samhället 5% av BNP årligen, dvs 200 miljarder SEK, och trendkurvan fortsätter att peka uppåt. Gällande barn och ungas välbefinnande rankar Sverige sig i botten av samtliga EU-länder och självmord fortsätter att vara den vanligaste dödsorsaken bland unga. Samtalet om den gröna transformativa omställningen…

  Read More

 • Ommej helps businesses let the children's voice permeate the support offered!

  Ommej hjälper verksamheter att låta barnens röst genomsyra det stöd som erbjuds!

  Barnkonventionen, art 12, fastslår barns rätt att komma till tals och vara delaktig i alla frågor som rör dem. Samtidigt visar granskningar av FNs barnrättskommitté att Sverige haltar och att många kommuner och verksamheter saknar strukturerade riktlinjer för att arbeta barnrättsbaserat. Ett barnrättsperspektiv innebär att både enskilda medarbetare och hela verksamheten arbetar strategiskt för att…

  Read More

Subscribe to our newsletter

Sign up for our newsletter. We send it about once a month and it contains tips about webinars, interesting initiatives and news in Ommej.

Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.