No health without mental health

Den psykiska ohälsan är en pågående global pandemi som drabbar oss alla på ett eller annat sätt. FN påstår uttryckligen att den psykiska hälsan är en förutsättning för att nå de globala hållbarhetsmålen 2030. För att arbeta främjande och preventivt behöver vi lyfta blicken och söka innovativa lösningar bortom den traditionella vården.

Läs mer här: Mental health is ‘neglected issue’ but key to achieving Global Goals, say UN chiefs – United Nations Sustainable Development

Ommej är ett impactbolag som bidrar till flera av de globala målen i agenda 2030. Tillsammans med våra samarbetspartners stödjer vi arbetet för att uppnå en hållbar och rättvis framtid.

En hållbar framtid börjar med våra barn!

Subscribe to our newsletter

Sign up for our newsletter. We send it about once a month and it contains tips about webinars, interesting initiatives and news in Ommej.

[contact-form-7 id="1e46767" title="Nyhetsbrev"]

If you sign up for the newsletter, you agree that we store your data and may contact you for marketing purposes.