Uppföljning av delaktighet, inflytande och upplevd effekt

När du har träffat ett barn som har accepterat din förfrågan om att ta del av barnets berättelse i Ommej kan du utöver svaren från Ommej-appen skicka två ytterligare frågeformulär till barnet. Ett formulär för att följa upp barnets upplevda delaktighet och inflytande samt ett formulär för att följa upp barnets upplevelse av det stöd och hjälp som erbjudits. 

Så här gör du: 

Gå in i din ärendelista och välj det ärende du vill skicka ett uppföljningsformulär till. Tryck på knappen ”hantera ärende”. Längst ner på sidan under hantera ärende finns ett kort som heter ”Delaktighet och Inflytande”

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Operativsystem

Automatiskt genererad beskrivning

I menyn kan du välja om du vill skicka formuläret som heter ”Uppföljning efter en träff” eller ”Uppföljning efter stöd/insats”. 

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Operativsystem

Automatiskt genererad beskrivning

Välj vilket formulär du vill skicka till barnet och tryck ”skicka”. Du behöver inte fylla i barnets telefonnummer eller mailadress eftersom barnet redan är kopplat till ärendet. Barnet kommer att få en notis i appen om att det finns ett nytt frågeformulär nästa gång de loggar in i den. Berätta gärna för barnet att du har skickat en ny förfrågan för uppföljning. 

Om du blir osäker på formulären kan du se en förhandsgranskning över formulärens olika frågor när du valt ett i menyn. 

En bild som visar text, skärmbild, Operativsystem

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar text, skärmbild, multimedia, programvara

Automatiskt genererad beskrivning

Under ”Skickade formulär” kan du se vilka formulär du skickat och när. 

En bild som visar text, skärmbild

Automatiskt genererad beskrivning

När ett barn har börjat svara kan du se en ”Se svar”-knapp när du för musen över listan med dina skickade formulär. 

En bild som visar text, skärmbild, Operativsystem, programvara

Automatiskt genererad beskrivning

När du trycker ”Se svar” får du en ny sida med barnets svar. 

En bild som visar text, skärmbild, multimedia, programvara

Automatiskt genererad beskrivning

Är du administratör och vill se statistik över alla barn som svarat på enheten eller verksamheten går du in i menyn och väljer ”Statistik”

En bild som visar text, skärmbild, Människoansikte, person

Automatiskt genererad beskrivning

Välj ”Statistik för delaktighet och inflytande”

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, cirkel

Automatiskt genererad beskrivning

Välj i menyn vilket formulär du vill ta ut statistik på 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, linje

Automatiskt genererad beskrivning

Se statistikrapport. 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

Inte vad du letade efter?

Sök igen nedan, eller kontakta oss.