Tala med barn på barnets villkor

Ommej är ett digitalt verktyg som hjälper myndigheter att hjälpa barn på ett effektivt sätt.

Genom att identifiera risker och resurser i barnens närhet kan Ommej hjälpa till att sätta in rätt insatser från olika verksamheter i rätt tid. Ommej ger en helhetsbild av problematiken baserat på barnets egna berättelse och stärker det positiva för att bearbeta det negativa.

Systematisk uppföljning

Använd Ommej för att jämföra berättelser över tid, från ett år till ett annat eller före och efter en insats

Lätt överblick

Få lättöverskådliga vyer över barnets nätverk, önskemål, risker och resurser.

Evidensbaserad praktik

Ta Ommej till hjälp för att utveckla verksamheten och anpassa insatser efter barnets behov

Statistik

Få tillgång till konkret statistik i snygga grafiska sammanställningar som förenklar för alla.

Förebyggande arbete

Kartlägg stora grupper av barn för att identifiera risker och arbeta förebyggande.

Ommej Admin

Ommej gör barn delaktiga och ger verksamheter en helhetsbild av barnets behov.

Plattformen ger förbättrad uppföljning, kvalitetssäkring och samverkan. Verksamheter har tillgång till en egen plattform för att bjuda in barn och se deras svar och nätverk.

Ommej ger en pedagogisk sammanställning av svaren som kan stödja insatser i skolan, BUP eller inom socialtjänsten.

5 anledningar
att jobba med Ommej

1. Lyckas bättre med förebyggande insatser

Spara resurser genom att arbeta förebyggande. Att jobba med barns stress i skolan kan exempelvis vara ett sätt att undvika psykisk ohälsa som belastar sjukvården längre fram. Ommej hjälper dig se barns problem tidigt – och sätta in rätt förebyggande insatser direkt.

2. Få en bättre bild av barnets verklighet

Ommej identifierar vilka problemområden barnet upplever, så att ni snabbt kan jobba med rätt insatser från alla håll. Ommej identifierar även resurser i barnens närhet som kan bli en positiv hävstång i arbetet med att hjälpa. Stärk upp verksamheten på rätt ställen med hjälp av konkret statistik i tydliga grafer och rapporter genererade i Ommej. 

3. Jämför effekter av olika insatser

Ommej ger dig statistik både på individuell och aggregerad nivå. Ett barns berättelse kan utvärderas före och efter en insats. Verksamheter inom en hel kommun kan skanna av ett stort antal barn, och få statistik som underlag till sunda sociala investeringar på kort och lång sikt.

4. Utgå från barnens perspektiv 

Var ligger problemen? Var ska insatserna sättas in? Ommej effektiviserar samverkan mellan olika myndigheter genom att barnets berättelse kan delas mellan berörda instanser vid samtycke från vårdnadshavare eller barn över 15. Barnet slipper berätta sin historia gång på gång.

5. Mer statistik – mindre magkänsla

Ommej hjälper er att prata om rätt sak snabbare och fokusera på det barnet faktiskt vill ha hjälp med. Det sparar både pengar, tid och mänskligt lidande. Det hjälper vuxenvärlden att komma överens och möta barnets behov på ett tidigt plan innan problemet hunnit växa.

Mer info om
Ommej-appen

Vad gör Ommej unik?

Läs mer om hur Ommej-appen är unik och hur den kan utveckla er verksamhet.

Hedersrelaterat förtryck

Hur kartlägger vi hedersrelaterat våld och förtryck?

Hälsa och lärande

Hur främjar Ommej-appen hälsa och lärande i skolan?

Våld i ungas nära relationer

Läs om hur Ommej kartlägger våld i ungas nära relationer.

Brottsförebyggande arbete

Läs om hur Ommej bidrar till att förebygga brott hos unga.

Forskning på Ommej

Läs forskningsrapporten från Malmö och Lunds universitet

Dags att boka utbildningsdagar!

Arbetar din verksamhet med Ommej? Vi erbjuder utbildningsdagar för nya medarbetare. Klicka på knappen nedan för att boka in era nya medarbetare på den dag som funkar bäst för er.

Utbildningen vänder sig till nya medarbetare inom verksamheter som använder Ommej. Under den digitala utbildningen ges förutom introduktion till tjänsten en kort beskrivning av bakgrund och syfte med Ommej, samt handhavandet för att använda tjänsten. Verksamheterna ansvarar själv för att se till att deltagarna har inloggning till tjänsten innan utbildningen.

Vad säger vetenskapen?

Du vet väl att det finns forskning på Ommej? En Fortefinansierad studie har visat att man kommer snabbare till kärnproblematiken eftersom barnen själva får formulera problemet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.

    Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.