Statistik

Statistiksidan används för att se hur alla barn som du har tillgång till har svarat.

I Ommej-admin har vi två typer av statistik:

  • Statistik från Ommej-appen Det vill säga statistik för Ommejs standardfrågor som alla barn får
  • Statistik för delaktighet och inflytande Det vill säga statistik för de frågeformulär som du som administratör kan välja att skicka ut till barn

Data kommer från alla barn som är kopplade till ärenden som du har tillgång till, antingen som ägare eller genom att någon har delat ärendet med dig.

Statistik från Ommej-appen

Här ser man fördelningen mellan svarsalternativen för en viss fråga, samt köns- och åldersfördelningen för de olika svaren.

Börja med att välja en fråga som du vill se svaren för genom att trycka på “Välj påstående”.

I rutan som kommer upp kan du välja en kategori av frågor till vänster och sen själva frågan till höger. Det går även att söka i alla frågor i sök-fältet högst upp. När du hittat den aktuella frågan trycker du på “Välj”-knappen på den och därefter på “Klar”-knappen.

I diagrammet ser man följande, inifrån ut:

  • vit cirkel: här står det totala antalet barn som svarat på denna fråga
  • beige cirkel: hur fördelningen är mellan svarsalternativen för alla barn som svarat på frågan
  • röd cirkel: könsfördelningen för de som svarat det aktuella svarsalternativet
  • blå cirkel: åldersfördelningen för de som svarat det aktuella svarsalternativet

Diagrammet är interaktivt, trycker man exempelvis på ett svarsalternativ (den beigea cirkeln) så visas bara statistik för just det svaret.

Statistik för delaktighet och inflytande

Denna vy visar statistik för de frågeformulär som du kan välja att skicka ut till ett eller flera specifika barn. Detta finns mer beskrivet på den här sidan.

Inte vad du letade efter?

Sök igen nedan, eller kontakta oss.