Ändra på dina svar

Gå in på “Min berättelse” och välj “Se alla” under någon av kategorierna. Här ser du alla svar du gett för den kategorin. Om du trycker på den lilla pennan vid en fråga kommer du kunna ändra på ditt svar.

Då du har ändrat svaret på en fråga kommer också en del av följdfrågorna ändras, och en del av de svaren du tidigare gett kommer att försvinna. Till exempel: om du ändrar svaret på om du går i skolan eller inte kommer de frågorna du svarat på om läxor och skolarbete kanske vara irrelevanta. Detta betyder att du komma svara på liknande frågor igen som du redan svarat på. Men det är inget problem, och du behöver inte göra något särskilt annat än att svara på frågor och berätta mer om dig själv.

Inte vad du letade efter?

Sök igen nedan, eller kontakta oss.