Vilket parti sätter på riktigt barnen på agendan ?

På fredag deltar Ommej i ett frukostmöte om psykisk ohälsa som anordnas av Centerpartiet i Helsingborg. I Helsingborgs stad har man gjort en reell satsning på att vända den oroande trenden av växande psykisk ohälsa hos barn och unga, bland annat genom ett övergripande arbete med att implementera Ommej inom socialförvaltning och skol- och fritidsförvaltning. Ett arbete som uppvisat en betydande effekt på både samverkan, resursbesparingar och bättre insatser för barnen.

Inbjudan till mötet på fredag är en bra början, men vi på Ommej anser att barnrättsperspektivet måste få ännu högre prioritet i valdebatten och att beslutsfattare behöver agera starkare för säkerställa kommande generationers rätt till:

  • delaktighet i alla frågor som rör barn och ungas liv
  • att barnets perspektiv alltid står i centrum
  • tidigt och samordnat stöd
  • förebyggande insatser i frågor som riskerar att påverka många barn och unga
  • att använda digitala medel för att göra sig hörda och förstådda

På Ommej är vi naturligtvis nyfikna på vilka partier som kommer att använda valet till att demokratisera barn och ungas lagstadgade rätt till en sund och säker barndom. När Centerpartiet eller andra partier är redo lyfta samtalet på en större arena så står Ommej till förfogande. Nu återstår bara att se vilka partier som prioriterar barnen högst.