”Vi kan genom Ommej samverka med andra myndigheter och hjälpa barnet fortare. Vi jobbar förebyggande och främjande!”

Teknik är idag en självklar del av barns vardag. Ommej utvecklas aktivt med tekniken för att möjliggöra en fördjupad förståelse inom områden såsom psykisk ohälsa, utanförskap, brottsförebyggande arbete, skolresultat, familjeförhållande och självmord bland barn och unga. ”Att arbeta förebyggande är en självklarhet, och att använda det mest naturliga verktyget för barn och unga, nämligen teknologin, är avgörande för att förstå deras värld, deras känslor och skapa en helhetssyn som gynnar deras välbefinnande och framtid.” säger Nicolina Fransson, grundare och VD på Ommej.

Sedan 2021 har Ommej använts inom Härnösands samverkansmodell HLT, där skola, socialtjänst, elevhälsa och primärvård arbetar tillsammans för att tidigt erbjuda samordnat stöd till barn i låg- och mellanstadiet. Efter drygt två års användning i samverkansprojektet växlar nu kommunen med ett breddinförande av Ommej inom hela socialförvaltningen och skolförvaltningen.  ”Jag tycker att Ommej är ett bra verktyg för att barnet själv får komma till tals utan att de behöver prata. De kan i lugn och ro svara på frågorna i sin egen takt. De kan logga ut och in och behöver inte känna någon stress.

”Jag tycker det är bra att gå igenom resultatet med barnen sedan och på så sätt återkoppla och ha resultanten som ett samtalsunderlag. Många barn är blyga och inte så vana att prata om svåra saker och då blir det en bra hjälp i samtalet, att fokusera på rätt saker. Ommej hjälper oss vuxna snabbare att förstå barnets hela tillvaro. Om det är jobbigt i skolan så är det ett bra sätt att fråga eleven om man får ta resultaten och prata med deras lärare om det. Min erfarenhet är att de inte har något emot att man tar deras svar vidare till föräldrar, lärare eller andra. Barnet blir bekräftat och de känner att vuxna bryr sig när vi genom ommej vill höra vad de tycker och hur de mår. Vi kan genom ommej samverka med andra myndigheter och hjälpa barnet fortare. Vi jobbar förebyggande och främjande, ” säger Eva Lindholm, kurator centrala elevhälsan Härnösands kommun.

Kort om HLT Härnösand

  • Förkortningen HLT står för Hälsa, Lärande och Trygghet – ett barns tre grundläggande rättigheter enligt Socialstyrelsen.
  • HLT-arbetet startade i Västerbottens kommuner och har pågått där i flera år.
  • HLT Härnösand har varit en del av Skolverkets och Socialstyrelsens nationella satsning Tidiga och samordnade insatser (TSI) och har tagit stor inspiration av Västerbotten. HLT pågår även i Kramfors och Sollefteå kommun sedan snart två år.