Ommej och Agenda 2030

Vi är stolta och glada över att kunna konstatera att Ommej kan hjälpa verksamheter att möta flera av hållbarhetsagendans 17 mål.

Det är ur såväl ett mänskligt rättighetsperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv tydligt att psykisk hälsa måste prioriteras.

WHO: s definition av mental hälsa: ”Ett tillstånd av välbefinnande där individer förverkligar sin potential, kan hantera normala utmaningar i livet, kan arbeta produktivt och bidra till sitt samhälle” sammanfattar mycket av vad som behövs om vi ska nå målen.

En hållbar framtid börjar med våra barn och det är med barnen vi måste börja.

Gör det tillsammans med oss!