Ommej ❤️ Backa Barnet

Årets julklapp: Ommej och Backa Barnet inleder samarbete för att stärka samverkan och förebyggande arbete med barn och unga.

Ommej och Backa Barnet har inlett samarbete med syfte att stärka samverkan och det förebyggande arbetet med barn och unga. Båda organisationerna har en gemensam värdegrund som fokuserar på att säkerställa barn och ungas trygghet, hälsa och utveckling. Genom att kombinera Ommejs digitala lösning med Backa Barnets kommer samarbetet att främja samverkan mellan olika samhällsaktörer och sätta fokus på att förebygga problem och utmaningar innan de uppstår.

“Att inleda ett partnerskap med Backa Barnet känns helt rätt, vi är som gjorda för varandra! Jag har beundrat deras arbete sedan första dagen och är övertygad om att vår gemensamma insats kommer att göra en betydande skillnad. Ommej har redan bevisats leda vuxna snabbare till barnens grundproblem, och med Backa Barnets metod säkerställs att behoven hos barn och unga blir omhändertagna på bästa sätt. Tillsammans strävar vi efter att stödja fler kommuner och regioner i övergången till ett förebyggande, samverkande och barnfokuserat arbete, säger Nicolina Fransson, grundare och VD på Ommej. 

Backa Barnet lägger stor vikt vid att ge barn och ungdomar en trygg och stabil uppväxtmiljö genom att ha en helhetssyn på deras behov och rättigheter. Modellen inspireras av Skottlandsmodellen och betonar samverkan mellan olika aktörer, såsom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård, för att skapa en samordnad och effektiv insats för barnens bästa.

“Genom partnerskap med Ommej ger vi oss in på den digitala banan som hittills saknats. Inledningsvis kommer detta att innebära att barn och unga som hellre vill kommunicera med oss vuxna digitalt får möjligheten att göra sina röster hörda och ge sin bild av sina behov och situation på ett sätt som passar dem. Ommej har precis som Backa barnet utvecklats genom ett användardrivet arbetssätt vilket gör att samarbetet känns helt naturligt ”, säger Caroline Ekstrand från Backa Barnet.

Barnets perspektiv är alltid i fokus i Ommej och det är viktigt att kommunicera på ett sätt som är tillgängligt och respektfullt för barn och unga för att undvika missförstånd och vuxengissningar. Genom Ommejs digitala lösning skapas bättre förutsättningar för att erbjuda stöd och hjälp som är anpassat efter barnets faktiska behov, eftersom man snabbare når till kärnan av grundproblematiken.