GDPR

Introduktion

Ommej är ett företag med sociala värderingar, som verkar för att barn och unga ska må bra och hitta rätt hjälp snabbt när de behöver stöd. Genom att fånga upp dåligt mående tidigt och stärka barn och unga vill Ommej förebygga psykisk ohälsa. Ommej erbjuder flera verktyg för detta:

  • En app för barn och unga, nedan kallad “Barnappen”
  • Ett administrationssystem för vuxna som arbetar med barn, nedan kallad “Admin-appen”

Ommej personuppgiftsansvar

Ommej AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

Ommej AB

559171-4232

Anckargripsgatan 3

211 19 Malmö

All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och EU:s Dataskyddsförordning GDPR. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Ommej behandlar dina personuppgifter enbart utifrån laglig grund beroende på ändamål med varje behandling. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra appar, besöker vår hemsida, använder vårt administrativa stöd eller kontaktar oss på andra sätt.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en fysisk, nu levande person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara ett namn, en e-postadress, ett telefonnummer eller en postadress. Bilder och filmsekvenser är också en form av personuppgift, om personer tydligt kan urskiljas på bilden. Platsdata och IP-adresser är andra exempel på personuppgifter.

När du använder vår app kan du välja att ta emot meddelanden från oss i appen via så kallade push-notifikationer. Om du tackar ja till att ta emot sådana meddelanden samlas teknisk information in genom appen som hjälper oss att känna igen din mobiltelefon och app, så att endast de personer som vill ha meddelanden får det.

Ommejs principer för personuppgiftsbehandling

Rätten till integritet är av högsta prioritet hos oss. Du kan därför känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi samlar bara in personuppgifter för specifikt angivna ändamål och enbart med stöd av GDPR:s lagliga grunder.

Säkerhet

För att säkerställa att din integritet och dina personuppgifter skyddas mot olika typer av risker, tillämpar vi fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik.

Vi ser till att endast de anställda som behöver tillgång till dina personuppgifter, för att exempelvis kunna underhålla vår hemsida eller erbjuda olika former av hjälp och stöd, har tillgång till dem. Vi ser också till att våra anställda får utbildning i vikten av konfidentialitet och integritet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter används av de anställda hos Ommej som tilldelats behörighet att ta del av personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete, samt har undertecknat sekretessavtal. För att tekniskt kunna behandla dina personuppgifter kan dessa komma att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller våra plattformar. I dessa fall har vi ställt krav på leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett bra och säkert sätt. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vilka personuppgifter lagrar vi, med vilken rättslig grund och hur länge?

Här kan du hämta en översikt över alla våra personuppgiftsbehandlingar.

Var lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras inom EU/EES. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, för att förbättra prestanda och för att skapa ökad säkerhet i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter som vi alltid måste tillgodose dig på bästa sätt.

  • Insyn och registerutdrag – Du har rätt att begära ett registerutdrag. Ett sådant är kostnadsfritt och ger dig information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dem, hur länge vi sparar dem, samt vilka som tar del av dem och vilka aktörer vi eventuellt delar dem med.
  • Ändra uppgifter – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  • Radera uppgifter – I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade. Det kallas också ”rätten att bli bortglömd”. I dessa fall ska Ommej utan onödigt dröjsmål radera uppgifterna. Under vissa förutsättningar har du också rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas.
  • Föra över uppgifter – Du har rätt att begära att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta under förutsättning att överföringen är teknisk möjlig och kan ske i elektroniskt format.
  • Klagomål – Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten IMY.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud har i uppdrag att se till att Ommej behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, regler och praxis. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till gdpr@ommej.se eller adressen längst upp på den här sidan.

Ändringar och uppdateringar till denna integritetspolicy

Läs gärna denna personuppgiftspolicy regelbundet så håller du dig informerad om hur vi på Ommej skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.    Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.