Kritisk rapport från Socialstyrelsen

Det är dags att skifta fokus från ”Vad är problemet?” till ”Hur förebygger vi det?”. Och det förebyggande arbetet är ett som vi måste utföra tillsammans.

”I de flesta fall där en förälder hade dödat ett barn fanns en oro hos exempelvis hälso- och sjukvården för familjens situation…”

Det är ett citat ur Socialstyrelsen nyligen publicerade, viktiga rapport som utreder hur samhällets skyddsnät för bland annat utsatta barn måste förbättras. Identifierade åtgärder sammanfattas i följande utvecklingsområden:

1. Stärka implementering av befintlig reglering och stödmaterial.

2. Stärka samverkan runt enskilda personer

3. Utveckla metoder och arbetssätt

4. Se över behovet av reglering.

Läs rapporten här.