Vi har blivit med dataskyddsombud!

I dag hälsar vi varmt välkommen till Elin van Beesel som ansluter sig till teamet i egenskap av Ommejs nya dataskyddsombud.

Elin är en erfaren jurist med spetskompetens inom dataskyddsfrågor och GDPR och ska bistå oss i det interna arbetet med att säkerställa hanteringen av alla frågor som rör känsliga data. Våra användares integritet och trygghet är kärnan i arbetet vi utför.

Välkommen Elin!