Tuffa tider – håll fokus!

Nyligen släpptes en dyster budgetrapport från SKR som påminner oss om de stora utmaningarna våra kommuner och regioner står inför. Under de kommande åren väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. För att hantera situationen bör kommuner och regioner vidta olika åtgärder som anpassas efter lokala utmaningar, inklusive effektivisering och förebyggande arbete. Det krävs också nyttjande av digital teknik och skapande av förutsättningar för längre och heltidsarbete.

Samtidigt behöver staten ge sektorn långsiktiga och effektiva planeringsförutsättningar. Det innebär att prioritera generella statsbidrag framför riktade bidrag för att maximera välfärden för pengarna. Det behövs också en minskning av detaljstyrning och hinder för samverkan över organisationsgränser.

I en tid av ekonomisk utmaning är det glädjande att allt fler kommuner vågar satsa på barn och unga genom investeringar i lösningar som Ommej. Oberoende forskning visar att när barn får möjlighet att uttrycka sig genom appen, kan vi snabbare identifiera och implementera rätt insatser i tid. Detta förbättrar inte bara barnens situation utan ger också ekonomiska vinster för kommunerna. Genom att investera i förebyggande arbete kan kommunerna spara resurser och undvika kostsamma insatser längre fram.

I tuffa tider är det viktigare än någonsin att prioritera barn och unga och se till deras välmående. Låt oss tillsammans kämpa för en framtid där investeringar i barn och unga leder till bättre resultat för våra kommuner och en starkare ekonomi för oss alla.