Samarbete med Suicide Zero

Vi vet att allt fler barn, nästan varannan ungdom, upplever psykisk ohälsa någon gång under sin uppväxt och att den vanligaste dödsorsaken hos ungdomar är självmord. Självmord är en allvarlig och tragisk händelse som påverkar inte bara den som tar sitt liv, utan också deras familj, vänner och samhället i stort. För att minska risken för självmord och öka stödet för barn och unga som kämpar med psykisk ohälsa är det viktigt att öka medvetenheten om självmordsprevention. En ökad medvetenhet kan bidra till att fler söker hjälp i tid och att samhället blir mer stöttande och förstående gentemot personer som kämpar med psykisk ohälsa.

Det finns flera sätt att öka medvetenheten om självmordsprevention:

  • Utbildning: Genom att utbilda allmänheten, skolor, arbetsplatser och andra organisationer om självmordsprevention kan fler lära sig att känna igen varningssignaler och agera på ett sätt som kan rädda liv.
  • Öppenhet: Genom att öppet prata om självmord och psykisk ohälsa kan vi bryta tabun och minska stigmat kring dessa ämnen. Detta kan också uppmuntra fler att söka hjälp i tid.
  • Tillgängliga resurser: Genom att öka tillgängligheten till resurser som psykologisk behandling, stödgrupper och krislinjer kan personer som kämpar med psykisk ohälsa få den hjälp de behöver i tid.
  • Samarbete: Genom att samarbeta mellan olika organisationer, myndigheter och samhällsaktörer kan vi arbeta tillsammans för att minska risken för självmord och öka stödet för personer som kämpar med psykisk ohälsa.

För att stärka arbetet med ökad kunskap om självmord och främja psykisk hälsa för barn och unga ytterligare, kan Ommej stolt berätta att vi har ingått i ett samarbete med Suicide Zero. Utöver att Ommej-appen stärks utifrån den kvalitetsgranskning som Suicide Zeros experter har utfört, har vi tillsammans en möjlighet att öka och sprida kunskap om barn och ungas situation och gemensamt utbilda, ta fram data och synliggöra barns utsatthet. ”Ett spännande och viktigt samarbete där vi som aktörer med gemensamma mål och visioner kan göra ännu större skillnad tillsammans”, säger Nicolina Fransson, grundare och VD på Ommej.

Ommejs arbete bidrar genom sin bredd av data som kontinuerligt samlas in från ett stort antal barn och unga. Detta möjliggör inte bara ökad kunskap om barn och ungas psykiska hälsa och utsatthet utan även om självmordstankar och självmordsplaner- vilket ökar potentialen att rädda liv. “Vi på Suicide Zero ser att det finns ett stort behov av en ökad kunskap om självmord och självmordstankar för både unga själva och de vuxna som finns runt dem. Genom att ge dem kunskap och verktyg om hur de kan agera när de själva eller någon i deras närhet mår dåligt så ökar vi möjligheten att rädda liv”, säger Linn Enheim, regionansvarig i Västernorrland och Västerbotten på Suicide Zero. 

Tillsammans kan vi göra skillnad!