Priset för att vänta

Idag uppmärksammar vi Världsdagen för psykisk hälsa. På Ommej pratar vi ständigt om resiliens och om att skapa goda förutsättningar för barn och unga att må bra. I dag vet man att detta görs genom att arbeta förebyggande och fånga upp tidiga tecken på sådant som skaver, så att barn och unga får rätt hjälp i god tid.

I Ommej kan barn berätta om sin tillvaro, på ett sätt som hjälper vuxna att se vad barnet egentligen behöver. För det är när vi missar att se de faktiska behoven som vi skapar en grogrund för problem att växa sig större. Det kan leda till livslånga problem för det enskilda barnet – faktiskt är det så att varannan vuxen som lider av psykisk ohälsa började uppleva symptom redan före 14 års ålder. Ofta spiller konsekvenserna av psykisk ohälsa också ut över familjen, skolan och hela samhället.

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning, inte bara för personen som är drabbad utan även dess närstående. Därför kostar det allt för mycket, allra främst i humankapital, att vänta tills det är för sent.

Det kända verket “Skriet” känner de flesta nog igen. Men vad många kanske inte vet är att Edvard Munchs pappa och syster båda led av psykisk ohälsa, medan den norske konstnären själv kämpade med återkommande depressioner och låg inlagd för nervsammanbrott.