Post från verkligheten

Ibland landar det något i inkorgen som träffar lite extra rakt i hjärtat. Nyligen fick teamet ett uppskattande email från en av våra verksamheter, som genom att använda Ommej till slut hade lyckats nå fram till ett barn – med oväntat, oroväckande, men allt så viktigt resultat.

Ommej ger barn möjlighet att berätta om sin tillvaro, på sina villkor och från sitt perspektiv. På så vis kommer vi vuxna snabbare fram till kärnproblemet och kan hjälpa bättre och fortare. Barnet slipper också berätta sin historia flera gånger eftersom alla inblandade får tillgång till samma underlag.

Ommej möjliggör också samverkan inom och mellan verksamheter med barnets helhetsperspektiv i centrum. I vårt administrativa stöd kan man dela barnets berättelse och på så vis få en gemensam syn av barnets problem och vilka behov av insatser som kan vara lämpliga.

Tillsammans gör vi skillnad – på riktigt!