Ommej och StudyBee inleder samarbete

VD'n för ommej och VD'n för studybee ler mot kameran

Ommej och StudyBee inleder samarbete – ska förbättra ungas psykiska hälsa

Med sin stora närvaro i barns liv är skolan en betydande resurs som utgör en av de viktigaste och starkaste skyddsfaktorer för psykisk hälsa. Därför inleder Ommej och StudyBee ett samarbete som integrerar Ommejs tjänst direkt i StudyBee.

“Samarbetet innebär en möjlighet att synliggöra elevernas individuella behov och styrkor, att man främjar en positiv social och emotionell miljö och att man erbjuder rätt stöd och resurser i tid för att möta elevernas behov,”

säger Nicolina Fransson, grundare och VD på Ommej.

Lärande och hälsa är nära kopplade och påverkar varandra ömsesidigt. En god hälsa är en förutsättning för lärande och framgång i skolan, och å andra sidan bidrar en positiv skolmiljö till elevernas hälsa och välbefinnande. Det är därför viktigt att alla som arbetar i skolan – från lärare och skolledare till stödpersonal och skolhälsovård – samarbetar och samverkar för att skapa en god miljö för utveckling och lärande. Att ta in psykisk hälsa på schemat handlar inte om att skolan förväntas lösa alla samhällsproblem. Snarare att elevernas psykiska hälsa är en förutsättning för lärande och därigenom skolans kärnuppdrag.

StudyBee är ett verktyg för elevbedömning där all skolpersonal arbetar mot en gemensam datakälla som har all dokumentation kring elevernas skolsituation samlad. Detta innebär ökade möjligheter att i god tid upptäcka när elever behöver extra stöd. Verktyget har även en mobilapp för elever och vårdnadshavare. Ommejs digitala tjänst kommer att kunna ersätta den sk trivselenkät som idag används av många skolor.

“Ommej blir ett kraftfullt stöd åt mentorer och elevhälsa, och kompletterar de funktioner för tidigt upptäckt, extra anpassningar och ärendehantering som redan finns i StudyBee. Vi ser mycket fram emot att utveckla det här samarbetet med Ommej,” säger Johan Henricson, vd på StudyBee.

“Vi vet att allt fler barn, nästan varannan ungdom, upplever psykisk ohälsa och att den vanligaste dödsorsaken hos ungdomar är självmord. Därför vill Ommej bidra i den rörelse som bland annat har lyfts i media i veckan då flertalet frivilligorganisationer kräver att psykisk ohälsa blir obligatoriskt på schemat. Med Ommej-appen kan barn inte bara dela sin sin berättelse digitalt med vuxna utan framförallt kan hela klasser eller skolor kartläggas mycket effektivt och utbildningen och andra insatser anpassas till stora grupper av barn innan problem uppstår, säger Nicolina Fransson, grundare och vd för Ommej.”

“Bygg hellre skolor åt gossen än celler och galgar åt mannen”, Eliza Cook – A song for the ragged schools

Är ni intresserade av att veta mer eller önskar vara med i utvecklingsprojektet? Välkommen att höra av dig till Nicolina Fransson på mail nicolina@ommej.se.