Ommej gör barn delaktiga på riktigt

85% av barnen som blir inbjudna till Ommej svarar i appen.

En av de mest betydande artiklarna i barnkonventionen är artikel 12, som anger hur barn har rätt att delta aktivt i beslut om sina liv och få sina röster hörda. Ommej möjliggör just detta, vilket i sin tur kan bidra till mer kvalificerade barnkonsekvensanalyser i barnets möte med välfärdsprofessioner.

Om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet så hittar ni information här. Självklart är ni också välkomna att kontakta oss så berättar vi gärna mer under ett möte.