Nu väljer också Helsingborgs elevhälsa Ommej

Nu sällar sig elevhälsan i Helsingborgs stad till socialtjänsten och väljer att arbeta med Ommej för att bland annat kunna göra det ännu lättare att samverka över verksamhetsgränserna för barnens bästa. Bra val, tycker vi och tackar för förtroendet.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott och inspirerande samarbete tillsammans med en framåtblickande kommun!