Hallå nya regeringen – vad är planen?

I natt sköts tre personer på olika orter av polis.

Polisen uppger att psykisk ohälsa ofta är kopplad till så kallad verkanseld.

Vi vet att varannan vuxen med psykisk ohälsa uppvisar sina första tecken före 14 års ålder och enligt en studie från Uppdrag Psykisk Hälsa visar kalkylen att tidiga interventioner kan spara runt en miljon kronor i sociala kostnader per intervention och barn.

Vi vänder oss därför till vår nya regering med frågan: Har vi verkligen råd att avstå från tidiga och preventiva insatser?

Vill du läsa mer om Ommejs effekt kan du klicka här!