God fortsättning, barnkonventionen!

I dag på årets första dag vill vi uppmärksamma att det är två år sedan arbetet med barns rättigheter stärktes genom att barnkonventionen trädde i kraft som svensk lag. Ett steg i rätt riktning, men mycket arbete kvarstår då det råder en stor okunskap om vad det faktiskt innebär i praktiken.

I en debattartikel i Sydsvenskan finns att läsa hur Jens Orback och Helena Thybell från Rädda Barnen / Save the Children Sweden lyfter det faktum att bristande kunskap, missuppfattningar och felaktiga påståenden hos bland annat politiker och beslutsfattare försvårar tillämpningen av den nya lagen. ”I förlängningen innebär det att barn inte får sina rättigheter tillgodosedda”, konstaterar de.

Låt oss tro att 2022 blir året då barns rättigheter lyfter från papper till praxis och att Ommej kan fortsätta att bidra genom att hjälpa fler barn att få en starkare röst och bli mer delaktiga i frågor som rör dem.