Exploaterade barn är utan skuld

I dag infaller EU:s årliga dag mot trafficking och med det ges vi en mörk inblick i realiteten för de många kvinnor och barn som utsätts för människohandel och sexuell exploatering.

Inte ens en procent av de som utsätts för människohandel blir identifierade, konstaterar Jacob Flärdh, generalsekreterare på Child 10, som bjudits in av TV4 för att tala om ämnet. I samtalet belyser han en ofta förbisedd, men desto vanligare, typ av människohandel – den kommersiella sexuella exploateringen av barn. I de flesta skolor och i alla länder finns barn och unga som övertalats att utföra sexuella handlingar mot betalning.

Varför missar vi då så ofta dessa vanligt förekommande övergrepp? Enligt Jacob Flärdh är det få barn som vågar berätta och som känner skam. Det finns en ”tendens att lägga fokus på vad barnet har gjort, barnets agerande, i situationen, vilket är helt irrelevant – för barnet har inget ansvar för att bli exploaterad utan ansvaret ligger helt och på förövaren”, konstaterar han. Vi vuxna är också allt för dåliga på att fråga.

Se klippet här.