Barnen säger det bäst!

Det kan vara svårt att sätta ord på hur man mår.

I en ev de förvaltningar som använder Ommej svarar 92% av barnen att de tycker att Ommej är ett bra sätt att berätta om saker som är jobbiga och att de anser att fler barn borde få tillgång till appen.

Ommej hjälper verksamheter som arbetar med barn och unga att stärka barnrättsperspektivet genom att möjliggöra att barns delaktighet och perspektiv kommer i fokus.

När barnen får styra sin berättelse kan vuxna få oväntade insikter, som innebär att tidiga tecken på psykisk ohälsa kan upptäckas, vilket inte bara är den feedback vi får från de verksamheter som använder Ommej, utan också styrkts i en forskningsstudie finansierad av Forte, som du kan läsa mer om här.