Allt vanligare att barn är inblandade i gängkriminalitet och försäljning av droger.

Svenska Dagbladet läser vi om hur problemet med unga i gängkriminalitet samlar lokala politiker i Stockholm i sökandet på nya sätt att stoppa rekryteringen till gängen. Modellen ”Backa Barnet” används på Lidingö och har visat sig vara framgångsrik och därför vill Moderaterna i Stockholm att samma modell införs i huvudstaden. Modellen går ut på att tidigt upptäcka barn som är i riskzonen för att bland annat hamna i kriminalitet eller andra sociala problem. Genom att samordna insatserna mellan skola, socialtjänst och polis kan man kringgå sekretesshindren och underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna. Modellen grundar sig på den internationellt uppmärksammade Skottlandsmodellen. På grund av kommunalt självstyre är det upp till varje kommun att själva besluta vilka arbetsmetoder de vill använda för att hantera dessa frågor. Regeringen kan inte påtvinga kommunerna en specifik modell, men socialtjänstministern @camillawalterssongrönwall  hoppas att kommunerna väljer en metod som fungerar över gränserna.

Samarbetet mellan Ommej och ”Backa barnet” i Ystad innebär att myndigheter kan arbeta med Ommej-appen och Ommejs digitala plattform för att tidigare och enklare identifiera barn och ungdomar som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller andra sociala problem. Genom att samordna insatser och informationsutbyte mellan skola, socialtjänst och polis digitalt kan Ommej effektivt förebygga att barn och unga dras in i gängkriminalitet och istället erbjuda dem stöd och trygga alternativ. Samarbetet mellan Ommej och Backa Barnet fokuserar på att tidigt upptäcka och stötta barn och unga som behöver extra stöd för att undvika att hamna i kriminella miljöer.