Att mäta är att veta

Nyfiken på hur Ommej samlar kunskap utifrån barnens perspektiv?

I Ommej får barn förmedla sin berättelse från sitt eget synvinkel. Utfallet blir ett omfattande underlag av barns mående, levnadssituation, levnadsvanor och eventuella utsatthet. Både på individnivå och gruppnivå. I Ommejs verksamhetsstöd finns ett verktyg för att korrelera variabler på gruppnivå, resultatet presenteras i interaktiva ringdiagram.

Att mäta är att veta!